Juryn håller på att tillsättas och består av partners och expertis kopplat till Sweden Robot Hack.