Sweden Robot Hack är en ideell förening och namnet på en tävling vars syfte är att stimulera innovationer från svensk automatiserings-, robot- och verkstadsindustri genom att tillhandahålla en kreativ och praktisk mötesplats och mötesformat för talanger och innovation.

Tävlingen Sweden Robot Hack baseras på riktiga utmaningar från svensk verkstadsindustri. För att deltagarna och lagen i Sweden Robot Hack ska klara av att möta utmaningarna med att utveckla nya innovativa lösningar  kommer Sweden Robot Hack, i samarbete med svensk automatiserings- och robotindustri, tillhandahålla en utvecklingsmiljö som uppmuntrar och stimulerar till problemlösning.

Bakgrund

Svenska små och medelstora verkstadsföretag (SME) har mycket att vinna på en ökad automatisering, och därmed säkra att svensk verkstadsindustri utvecklas i Sverige, snarare än ytterligare utflyttning till andra länder. Dagens automatiseringslösningar riktar dock huvudsakligen in sig på större företag med stora serier. Mindre serier och en mer flexibel produktionsprocess, som är typiskt för SME, kräver andra typer av innovativa automatiseringslösningar.

Automatiseringsbranschen bedömer att en viktig faktor för att utveckla dessa nya innovativa lösningar är tillgång på nya talanger och en korsbefruktning med andra branscher som exempelvis IT- och dataspelsbranschen.