Vinnade laget går från tävlingen med ett stipendiumpå 10 000 kr, sponsrad av företagen nedan.